telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Algorytm obliczania wartości wykupu, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, urządzeń wodociągowych wybudowanych przez odbiorcę wody, z jego własnych środków


Wzór wartości wykupu sieci wodociągowej:


W = D * WK


gdzie:
W - wartość wykupu sieci wodociągowej,
D - przewidywany dochód roczny,
WK - współczynnik kapitalizacji prostej (1/stopa dyskontowa).

Wartość WK - 11,38  


Wzór na wyliczenie przewidywanego dochodu rocznego (D):


D = k*A*B*SC*Dkoszt


gdzie:
k – współczynnik kosztów dodatkowych (np. projektowanie, uzgadnianie, nadzór i odbiór inwestycji, koszty prac geodezyjnych- 1,07),
A - współczynnik wykorzystania sieci wodociągowej,
B - współczynnik wieku sieci,
Sc - stawka czynszu (4,5%),
D koszt - wydatki inwestycyjne wg. SEKOCENBUD


A - współczynnik wykorzystania sieci wodociągowej, na terenie działalności P. W. i K. w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o.
1,10 - ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, wyższa niż 10 m3/m*rok,
1,00 - ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, powyżej 5 do 10 m3/m*rok,

0,90 - ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, niższa niż 5 m3/m*rok.


B - współczynnik wieku sieci wodociągowej:

1,00 - do 2 lat,
0,95 - powyżej 2 lat do 5 lat,
0,90 - powyżej 5 lat do 10 lat,
0,80 - powyżej 10 lat do 20 lat,
0,70 - powyżej 20 lat.