telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
miasto
Informacje
Nasza historia

W połowie ostatniej dekady XX wieku została wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach w widłach rzek Iłownicy i Wisły - z wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy technologii wod-kan. W roku 2014 oczyszczalnia została gruntownie zmodernizowana.

P.W.i K. został wydzielony jako osobna spółka ze struktur RPWIK Tychy. Na początku obsługiwaliśmy całość miasta Czechowice-Dziedzice (bez gmin ościennych) w zakresie dostarczania wody i odbioru kanalizacji. W poźniejszym terminie kanalizację  (poza deszczową) przejął PIM Sp. z o.o

Początek roku 2019-go był okresem remontu i przebudowy pomieszczeń na piętrze głównego budynku administracyjnego na Oczyszczalni Ścieków. Od czerwca jesteśmy na ulicy Czystej 5, natomiast Biuro Obsługi Klienta dla wygody naszych Klientów przeniesiono do centrum miasta, do pomieszczeń P.I.M. przy ulicy Szarych Szeregów 2.

Ze względu na pandemię COVID-19 od 2020 roku wprowadzamy udogodnienia umożliwiające zdalną obsługą Klientów, oraz wszystkie wymagane środki ostrożności jeśli potrzebna jest bezpośrednia wizyta w BOK lub administracji (ograniczenia dostępu, dezynfekcja pomieszczeń). Ciągle się rozwijamy i czekamy na nowe wyzwania.

awaria_2
pwik_woda
25 lat doświadczenia w zakresie dostarczania wody

Bagaż doświadczeń nabyty przez  tak długi okres pozwala nam  świadczyć usługi szybko i solidnie


Dane Spółki


Spółka prowadzi działalność pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Skrót firmy:
P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.

Siedziba:
kraj: Polska
województwo: śląskie
powiat: bielski
miasto: Czechowice-Dziedzice

Adres, telefon:

ul. Czysta 5
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17, 32 733 34 40


NIP:
6521722928

REGON: 243097669

Kapitał zakładowy: 14 046 000,00

Udział w ogólnej wartości  kapitału - 100% jednostka samorządu terytorialnego tj. Gmina Czechowice-Dziedzice
Wartość udziałów - 14.046.000,00 zł


Organy i osoby zarządające


Zgromadzenie Wspólników:

- Gmina Czechowice-Dziedzice, wartość udziałów 14 046 000,00 zł, tj. 100%


Zarząd:

- Elżbieta Paradowska - Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza:
- Paweł Mrowiec - Przewodniczący RN
- Mariusz Siwoń - Członek RN
- Marian Twardzik- Członek RN


Schemat struktury organizacyjnej


Przedmiot działalności


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki  jest  w szczególności wykonywanie działań własnych gminy, określonych  w art. 7 ust. 1 pkt 30, 17, 18, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.
   

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

  •     PKD 36.00.Z -  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY