telefon_994_alt
eBOK
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Search in posts
Search in pages

Cennik na pozostałe usługi świadczone przez PWiK obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku

WyszczególnienieCena usługi netto w PLNStawka VAT [%] (*)Cena usługi brutto w PLN
Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowegocena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji8 lub 23
Budowa/przebudowa/naprawa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnejcena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji23
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego
o długości powyżej 100 metrów
cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji8 lub 23
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego
o długości powyżej 100 metrów
cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji23
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego
o długości do 100 metrów
1000***8 lub 231080/1230***
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego
o długości do 100 metrów
1000***231230***
Usługa koparko-ładowarką oraz minikoparkącena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji23
*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez PWiK, tj. z zaopatrzeniem w wodę oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do zawarcia umowy pomiędzy PWiK, a inwestorem w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.
***w tym uzgodnienia branżowe
Pobór wody bezpośrednio z hydrantu Cena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Kaucja za stojak hydrantowy2 000,00
Wynajem stojaka do poboru wody z hydrantu (doba)11,00811,88
Opłata za montaż oraz demontaż stojaka220,008237,60
*Opłata za pobraną wodę z hydrantu jest wyliczana na podstawie wskazań wodomierza (wg obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
Ekspertyza wodomierza w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza   
Koszty ekspertyzy w zależności od typu wodomierzazgodnie z fakturą punktu legalizacyjnego (refaktura)
Usługa montażu i demotażu wodomierza (2x135zł)270,008291,60
*Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca).
WyszczególnienieCena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4) (1)70,002386,10
Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum 452355,35
Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej (roboczogodzina) (2,3)255,0023313,65
Każde rozpoczęte następne 30 minut127,5023156,83
Wykonanie badania lekką płytą dynamiczną celem kontroli zagęszczenia gruntu50***2361,50***
Usługa trasowania sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz ciepłowniczej (roboczogodzina) (3)255,0023313,65
Każde rozpoczęte następne 30 minut127,5023156,83
Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy na wniosek odbiorcy wody155,008167,40
Usługa montażu i demontażu wodomierza na wniosek odbiorcy wody2708291,60
Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci/przyłącza wodociągowego (roboczogodzina) (3)330,0023405,90
Każde rozpoczęte następne 30 minut165,0023202,95
Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągową (roboczogodzina) (3)250,0023307,50
Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina) (3)495,008534,60
Usługa pompowania wody ze studzienki wodomierzowej w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.)275,0023338,25
Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina) (3)190,0023233,70
Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K. (3)110,0023135,30
*** za 1 punkt, w przypadku zlecenia powyżej 10 punktów - dojazd gratis
(1) w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie
(2) KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY
(3) koszty uwzględniają wykonanie usługi do godziny 15:00, wykonanie usługi na ternie Gminy Czechowice-Dziedzice,
koszt usługi świadczonej przez PWiK poza terenem Gminy ustalany jest na podstawie indywidualnej kalkulacji
- od godziny 15:00 do godziny 22:00 cena usługi wzrasta 0 50%
- od godziny 22:00 do godziny 6:00 cena usługi wzrasta o 100%
- w soboty, niedziele i święta cena usługi wzrasta o 100%
Wielkość czcionki