telefon_994_alt
eBOK
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Cennik na pozostałe usługi świadczone przez PWiK obowiązuje od 1 lutego 2021 roku

Ostatnia aktualizacja cennika: 15.10.2021

WyszczególnienieCena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowejcena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji8
Budowa/przebudowa/naprawa przyłącza wodociągowegocena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji8
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego o długości powyżej 100 metrów - NOWAcena ustalana wg indywidualnej kalkulacji8
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego o długości do 100 metrów - NOWA1000***81230***
Budowa/przebudowa/naprawa sieci kanalizacji deszczowejcena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji8
Usługa koparko-ładowarką oraz minikoparkącena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji23
***w tym uzgodnienia branżowe
Pobór wody bezpośrednio z hydrantu Cena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Kaucja za stojak hydrantowy2 000,00
Wynajem stojaka do poboru wody z hydrantu (doba)10,00810,80
Opłata za montaż oraz demontaż stojaka200,008216,00

Opłata za pobraną wodę z hydrantu jest wyliczana na podstawie wskazań wodomierza (wg obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice-DziedziceEkspertyza wodomierza w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza   
Koszty ekspertyzy w zależności od typu wodomierzazgodnie z fakturą punktu legalizacyjnego (refaktura)
Usługa montażu i demotażu wodomierza (2x125zł)250,008270,00

Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca).WyszczególnienieCena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4) (1)60,002373,80
Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum (cena za jedną sztukę formatu A4 ) (1)23,002328,29
Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej (roboczogodzina) (2,3)230,0023282,90
Każde rozpoczęte następne 30 minut115,0023141,45
Wykonanie badania lekką płytą dynamiczną celem kontroli zagęszczenia gruntu - NOWA50***2361,5***
Usługa trasowania sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz ciepłowniczej (roboczogodzina) (3)230,0023282,90
Każde rozpoczęte następne 30 minut115,0023141,45
Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy na wniosek odbiorcy wody140,008151,20
Usługa montażu i demontażu wodomierza na wniosek odbiorcy wody230,008248,40
Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci/przyłącza wodociągowego (roboczogodzina) (3)300,0023369,00
Każde rozpoczęte następne 30 minut150,0023184,50
Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągową (roboczogodzina) (3)80,002398,40
Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina) (3)450,008486,00
Usługa pompowania wody ze studzienki wodomierzowej w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.)250,0023307,50
Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina) (3)170,0023209,10
Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K. (3)100,0023123,00
*** za 1 punkt, w przypadku zlecenia powyżej 10 punktów - dojazd gratis
(1) w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie
(2) KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY
(3) koszty uwzględniają wykonanie usługi do godziny 15:00, wykonanie usługi na ternie Gminy Czechowice-Dziedzice, koszt usługi świadczonej przez PWiK poza terenem Gminy ustalany jest na podstawie indywidualnej kalkulacji
- od godziny 15:00 do godziny 22:00 cena usługi wzrasta 0 50%
- od godziny 22:00 do godziny 6:00 cena usługi wzrasta o 100%
- w soboty, niedziele i święta cena usługi wzrasta o 100%
Wielkość czcionki