telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Cennik na pozostałe usługi świadczone przez PWiK obowiązuje od 10 stycznia 2023 roku

WyszczególnienieCena usługi netto w PLNStawka VAT [%] (*)Cena usługi brutto w PLN
Budowa/przebudowa/naprawa sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowegocena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji8 lub 23
Budowa/przebudowa/naprawa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnejcena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji23
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego
o długości powyżej 100 metrów
cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji***8 lub 23
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego
o długości powyżej 100 metrów
cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji***23
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza wodociągowego
o długości do 100 metrów
1400***8 lub 231512/1722***
Wykonanie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego
o długości do 100 metrów
1400***231722***
Usługa koparko-ładowarką oraz minikoparkącena ustalana wg. indywidualnej kalkulacji23
*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez PWiK, tj. z zaopatrzeniem w wodę oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do zawarcia umowy pomiędzy PWiK, a inwestorem w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.
***w tym uzgodnienia branżowe
Pobór wody bezpośrednio z hydrantu Cena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Kaucja za stojak hydrantowy2 000,00
Wynajem stojaka do poboru wody z hydrantu (doba)13,00814,04
Opłata za montaż oraz demontaż stojaka255,008275,40
*Opłata za pobraną wodę z hydrantu jest wyliczana na podstawie wskazań wodomierza (wg obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
Ekspertyza wodomierza w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza
Koszty ekspertyzy w zależności od typu wodomierzazgodnie z fakturą punktu legalizacyjnego (refaktura)
Usługa montażu i demotażu wodomierza (2x150zł)300,008324,00
*Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca).
WyszczególnienieCena usługi netto w PLNStawka VAT [%]Cena usługi brutto w PLN
Usługa wydania uzgodnienia branżowego innego niż dla wodociągu (cena za jedną sztukę formatu A4) (1)81,002399,63
Usługa wydania kopii dokumentu z archiwum 52,002363,96
Usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej (roboczogodzina) (2,3)295,0023362,85
Każde rozpoczęte następne 30 minut145,0023178,35
Wykonanie badania lekką płytą dynamiczną celem kontroli zagęszczenia gruntu57,50***2370,73***
Usługa trasowania sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz ciepłowniczej (roboczogodzina) (3)295,0023362,85
Każde rozpoczęte następne 30 minut145,0023178,35
Usługa zamknięcia i otwarcia zasuwy na wniosek odbiorcy wody180,008194,40
Usługa montażu i demontażu wodomierza na wniosek odbiorcy wody300,008324,00
Usługa lokalizacji korelatorami i geofonem awarii sieci/przyłącza wodociągowego (roboczogodzina) (3)380,0023467,40
Każde rozpoczęte następne 30 minut190,0023233,70
Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z infrastrukturą wodociągową (roboczogodzina) (3)287,5023353,63
Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem z odzyskiem wody (maszynogodzina) (3)570,008615,60
Usługa pompowania wody ze studzienki wodomierzowej w celu dokonania odczytu bądź wymiany wodomierza (szt.)316,008341,28
Usługa kontroli przyłącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej za pomocą agregatu dymotwórczego (zadymiarki) (roboczogodzina) (3)219,0023269,37
Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych P. W. i K. (3)127,008137,16
*** za 1 punkt, w przypadku zlecenia powyżej 10 punktów - dojazd gratis
(1) w przypadku większych formatów opłata pobierana proporcjonalnie
(2) KANAŁ WINIEN BYĆ WCZEŚNIEJ WYCZYSZCZONY
(3) koszty uwzględniają wykonanie usługi do godziny 15:00, wykonanie usługi na ternie Gminy Czechowice-Dziedzice,
koszt usługi świadczonej przez PWiK poza terenem Gminy ustalany jest na podstawie indywidualnej kalkulacji
- od godziny 15:00 do godziny 22:00 cena usługi wzrasta 0 50%
- od godziny 22:00 do godziny 6:00 cena usługi wzrasta o 100%
- w soboty, niedziele i święta cena usługi wzrasta o 100%