telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Sprawdź poprzednie ceny (2021-2023)
.

W związku z ogłoszeniem w dniu 19.05.2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RZT.70.7.2023, na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od dnia 27 maja 2023 r.  przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:


Wysokość cen za dostarczoną wodę


W okresie od 1 do 12 miesiąca (27.05.2023-26.05.2024) obowiązywania taryfy

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody9,189,91
9,46 z dopłatą*
zł / m³

W okresie od 13 do 24 miesiąca (27.05.2024-26.05.2025) obowiązywania taryfy

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody9,5410,30
9,85 z dopłatą*
zł / m³

*Szanowni Klienci informujemy, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 0,45 zł/m3. Dodatkowo Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla Klientów indywidualnych i wspólnot na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 0,45 zł/m3.


W okresie od 25 do 36 miesiąca (27.05.2025-26.05.2026) obowiązywania taryfy
L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody9,6810,45zł / m³Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (j.m. zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy)

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka opłaty nettoStawka opłaty z VAT
1Grupa 118,9820,50
2Grupa 214,3515,50
3Grupa 346,7650,50
4Grupa 442,1345,50
5Grupa 516,2017,50
6Grupa 611,5712,50
7Grupa 741,2044,50
8Grupa 836,5739,50
9Grupa 916,2017,50
10Grupa 1011,5712,50
11Grupa 1141,2044,50
12Grupa 1236,5739,50
13Grupa 1312,9614,00
14Grupa 148,339,00
15Grupa 1512,9614,00
16Grupa 168,339,00


Grupy odbiorców


L.p.Taryfowe grupy odbiorców
1 Grupa 1

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
2 Grupa 2

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
3 Grupa 3

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
4 Grupa 4

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok
5 Grupa 5

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
6 Grupa 6

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok
7 Grupa 7

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
8Grupa 8

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
9 Grupa 9

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
10 Grupa 10

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
11 Grupa 11

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
12 Grupa 12

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
13

Grupa 13

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
14Grupa 14

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
15Grupa 15

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
16Grupa 16

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.