telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

W związku z ogłoszeniem w dniu 21.05.2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RZT.70.63.2021, na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od dnia 29 maja 2021 r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:


Wysokość cen za dostarczoną wodę


W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody8,048,68
8,13 z dopłatą*
zł / m³

*Szanowni Klienci informujemy, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na okres od 29.05.2021 r. do 28.05.2022 r. w wysokości 0,55 zł/m3.W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody8,419,08
8,63 z dopłatą**
zł / m³

**Szanowni Klienci informujemy, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na okres od 29.05.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 0,45 zł/m3.Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (j.m. zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy)

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka opłaty nettoStawka opłaty z VAT
1Grupa 115,1716.38
2Grupa 210,1710,98
3Grupa 341,3744,68
4Grupa 436,3739,28
5Grupa 514,0715,20
6Grupa 69,079,80
7Grupa 727,1729,34
8Grupa 822,1723,94
9Grupa 914,0715,20
10Grupa 109,079,80
11Grupa 1127,1729,34
12Grupa 1222,1723,94
13Grupa 1312,9714,00
14Grupa 147,978,61
15Grupa 1512,9714,00
16Grupa 167,978,61


Grupy odbiorców


L.p.Taryfowe grupy odbiorców
1 Grupa 1

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
2 Grupa 2

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
3 Grupa 3

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
4 Grupa 4

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok
5 Grupa 5

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
6 Grupa 6

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok
7 Grupa 7

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
8Grupa 8

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
9 Grupa 9

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
10 Grupa 10

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
11 Grupa 11

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
12 Grupa 12

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
13

Grupa 13

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
14Grupa 14

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
15Grupa 15

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
16Grupa 16

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.