telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2022 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2022 r.

Parametry jakości wody II/2022

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2022 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za I półrocze 2022 r.

Parametry jakości wody I/2022

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2021 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2021 r.

Parametry jakości wody II/2021

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2021 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za I półrocze 2021 r.

Parametry jakości wody I/2021


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2020 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2020 r.

Parametry jakości wody II/2020


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2020 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2020 r.

Parametry jakości wody I/2020


 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2019 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2020 r.

Parametry jakości wody II/2019

 


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2019 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2020 r.


Parametry jakości wody I/2019

 


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2018 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2020 r.


Parametry jakości wody II/2018


 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2018 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II półrocze 2020 r.


Parametry jakości wody I/2018


 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2017 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 z poźn.zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II połrocze 2017 r.


Parametry jakości wody II/2017

   

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 z poźn.zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za 2016 r.


Parametry jakości wody 2016

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2016 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 z poźn.zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II połrocze 2016 r.


Parametry jakości wody II/2016

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2016 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 z poźn.zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za I połrocze 2016 r.


Parametry jakości wody I/2016

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2015 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz.1263 z poźn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za 2015 r.


Parametry jakości wody 2015

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2015 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz.1263 z poźn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II połrocze 2015 r.


Parametry jakości wody II/2015

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2015 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz.1263 z poźn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za I półrocze 2015 r.


Parametry jakości wody I/2015

   

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2014r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz.1263 z poźn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za 2014r.


Parametry jakości wody 2014

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2014r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz.1263 z poźn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za II połrocze 2014r.


Parametry jakości wody II/2014

 

 

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2014 r. przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz.1263 z poźn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody dokonał oceny okresowej za I półrocze 2014r.


Parametry jakości wody I/2014


Wielkość czcionki