telefon_994_alt
eBOK
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


ZEWNĘTRZNY REGULATOR ZATWIERDZIŁ PWiK TARYFĘ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE NA OKRES 3 LAT


Optymalizacja kosztów, stałe remonty i modernizacja sieci - wpływające na systematyczne obniżanie strat wody to priorytety przedstawione we wniosku taryfowym złożonym do zewnętrznego regulatora - PGW Wody Polskie. Te założenia pozwalają pozostawić ceny zakupu wody dla odbiorców z obszaru Miasta Czechowice-Dziedzice na praktycznie niezmiennym poziomie w stosunku do wcześniejszej taryfy.

Znaczący wpływ na kalkulację przedstawioną przez PWiK ma realizowany obecnie projekt unijny, w ramach którego wybudowanych zostanie 25 kilometrów nowej sieci wodociągowej, a Spółka przyjmie na swój majątek infrastrukturę, której wartość przekroczy
19,5 miliona złotych netto
.
Koszty związane z podatkami oraz amortyzacją przedmiotowej sieci znacząco podnoszą kalkulowaną cenę wody dla odbiorców. Nie mniej istotnym czynnikiem kształtującym ceny wody dostarczanej przez PWiK jest cena jej hurtowego zakupu, która w każdym z poszczególnych okresów taryfowych wzrasta.


PGW Wody Polskie zatwierdziło bez uwag taryfę, na bazie której cena wody w poszczególnych jej okresach wynosić będzie odpowiednio:

8,68 złotych/m3 - od 29.05.2021r. do 28.05.2022r.
9,08 złotych/m3 - od 29.05.2022r. do 28.05.2023r.
9,24 złotych/m3 - od 29.05.2023r. do 28.05.2024r.


W zatwierdzonej taryfie widoczna będzie znacząca - 5 złotowa różnica pomiędzy klientami rozliczającymi się tradycyjnie, a tymi korzystającymi z E-Faktury.
W związku z większymi kosztami utrzymania gotowości sieci abonament dla Odbiorców mających zagwarantowane większe natężenie przepływu wody tj. powyżej 2,8 m3 na godzinę będzie wyższy niż dla Klientów, którym Spółka zapewnia parametry nie przekraczające tej wartości.Wielkość czcionki