telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacja dla Klientów – Gmina Czechowice-Dziedzice

Szanowni Klienci!

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 21.05.2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RZT.70.63.2021, na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od dnia 29 maja 2021 r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:

Wysokość cen za dostarczona wodę

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody8,048,68zł / m³

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody8,419,08zł / m³

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 16Cena za 1 m³ dostarczonej wody8,569,24zł / m³

Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówJednostka miary:  zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
Stawka opłaty nettoStawka opłaty z VAT
1Grupa 115,1716,38
2Grupa 210,1710,98
3Grupa 341,3744,68
4Grupa 436,3739,28
5Grupa 514,0715,20
6Grupa 69,079,80
7Grupa 727,1729,34
8Grupa 822,1723,94
9Grupa 914,0715,20
10Grupa 109,079,80
11Grupa 1127,1729,34
12Grupa 1222,1723,94
13Grupa 1312,9714,00
14Grupa 147,978,61
15Grupa 1512,9714,00
16Grupa 167,978,61

Grupy odbiorców

L.p.Taryfowe grupy odbiorców
1Grupa 1 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
2Grupa 2 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
3Grupa 3 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
4Grupa 4 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
5Grupa 5 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-budynki wielolokalowe, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty  (faktura papierowa).
6Grupa 6 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-budynki wielolokalowe, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę
w ramach systemu e-bok.
7Grupa 7 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-budynki wielolokalowe, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
8Grupa 8 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-budynki wielolokalowe, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)
o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu  e-bok.
9Grupa 9 Pozostali odbiorcy: pozostali odbiorcy nie wskazani w grupach powyżej, odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
10Grupa 10 Pozostali odbiorcy: pozostali odbiorcy nie wskazani w grupach powyżej, odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
11Grupa 11 Pozostali odbiorcy: pozostali odbiorcy nie wskazani w grupach powyżej, odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
12Grupa 12 Pozostali odbiorcy: pozostali odbiorcy nie wskazani w grupach powyżej, odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu  e-bok.
13Grupa 13 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
14Grupa 14 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
15Grupa 15 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
16Grupa 16 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące (okres rozliczeniowy uzależniony od okresu rozliczeniowego wodomierza głównego). Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu  e-bok.
Wielkość czcionki