telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
ue

Projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest drugą tak poważną, zrealizowaną inwestycją służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w naszej Gminie. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., jako Podmiot Upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., zrealizowało następujące założenia:

Zakres rzeczowy w ramach PWiK w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o. to:

- modernizacja sieci wodociągowej przez przebudowa nieefektywnie funkcjonujących i nieszczelnych odcinków, co ograniczyło straty wody w sieci i poprawiło niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Czechowice – Dziedzice,
- zakupiono specjalistyczny sprzęt do diagnostyki nieszczelności na sieci wodociągowej
- zmodernizowanych zostało ok. 25,3 km sieci wodociągowych.

Prace budowlane zostały zrealizowane w ramach następujących Kontraktów:
- Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 1
- Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 2
- Kontrakt III: Modernizacja sieci wodociągowej  na obszarze Czechowic-Dziedzic-Północ – Część 2 (podzadanie 29,30)
- Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 3.2
- Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 3.3
- KONTRAKT IV - „Modernizacja sieci wodociągowej w Czechowicach-Dziedzicach  – Południe, Część 3.3 (podzadanie 27 – ul. Stawowa)”

Zadania zostały zrealizowane w systemie „Projektuj i buduj” co oznacza, że Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu publicznego nieograniczonego, odpowiadał za wykonanie projektu budowlanego oraz realizacje robót budowlano-montażowych.

Cele społeczno-gospodarcze:

– liczba mieszkańców korzystających ze zmodernizowanego wodociągu, która wyniosła ok. 10,5 tys osób,
– poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

Koszt inwestycji wyniósł 17 862 501,58 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Spójności.


Prace związane z modernizacją sieci wodociągowej były prowadzone na następujących ulicach:
Kamionka, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Orchidei, Jaskółcza, Słowicza, Podlarysz, Różanej, Chabrowej, Krętej, Zamkowej, Kruczej, Żurawiej, Pawiej i Cienistej, Lipowskiej, Krętej, Partyzantów, Cicha, Cienista, Brzozowa, Klonowa, Junacka, Komorowicka, Kwiecista, Olszyna, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Włókiennicza, Dożynkowa, Ligocka, Podkępie, Stawowa, Brzeziny, Mazańcowicka, Kopernika, Malczewskiego, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Szkolna, Michałowicza, Łagodna, Ligonia, Polna, Węglowa, Topolowa.

W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostały także odtworzenia nawierzchni ulic, gdzie wykonywane były roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej. Odtworzenia te współfinansowane były przez PWiK w Czechowicach – Dziedzicach, PIM w Czechowicach – Dziedzicach oraz Gminę Czechowice-Dziedzice.

IMG_20201028_152255
IMG_20201204_143840
IMG_20201102_151309
Wb30-Wb30.1 ul. Partyzantów 33