telefon_994_alt
eBOK

Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

W związku z ogłoszeniem w dniu 25.05.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RET.070.7.134.2018, na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od dnia 02 czerwca 2018 r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:Wysokość cen za dostarczona wodę


W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 2 czerwca 2018 do 1 czerwca 2019)

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 13Cena za 1 m³ dostarczonej wody7,538,13zł / m³
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 2 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020)
L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 13Cena za 1 m³ dostarczonej wody7,838,46
8,13 z dopłatą*
zł / m³


* Szanowni Klienci informujemy, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na okres od 02.06.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 0,33 zł/m3. Zgodnie z taryfą cena wody od 02.06.2019 do 01.06.2020 wynosi 8,46 zł brutto/m3.   Dopłata spowoduje utrzymanie cen wody dla klientów PWiK na dotychczasowym poziomie.


W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 2 czerwca 2020 do 1 czerwca 2021)

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówSzczegółyCena nettoCena z VATJednostka miary
1Grupa od 1 do 13Cena za 1 m³ dostarczonej wod8,278,93
8,13 z dopłatą*
zł / m³

Szanowni Klienci, informujemy, że na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic Rada Miejska w dniu 26 maja 2020 roku podjęła uchwałę o DOPŁACIE do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę dla odbiorców, na okres od 02.06.2020r. do 31.12.2020r. w wysokości 0,80 zł/m3. Zgodnie z taryfą cena wody w tym okresie wynosić będzie 8,93 zł/m3, a przedmiotowa dopłata spowoduje jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (j.m. zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy)

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka opłaty nettoStawka opłaty z VAT
1Grupa 110,6211,47
2Grupa 28,629,31
3Grupa 321,6223,35
4Grupa 419,6221,19
5Grupa 59,129,85
6Grupa 67,127,69
7Grupa 714,6215,79
8Grupa 812,6213,63
9Grupa 99,129,85
10Grupa 107,127,69
11Grupa 1114,6215,79
12Grupa 1212,6213,63
13Grupa 137,628,23


Grupy odbiorców


L.p.Taryfowe grupy odbiorców
1 Grupa 1

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
2 Grupa 2

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
3 Grupa 3

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
4 Grupa 4

Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok
5 Grupa 5

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
6 Grupa 6

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok
7 Grupa 7

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
8Grupa 8

Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
9 Grupa 9

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
10 Grupa 10

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
11 Grupa 11

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).
12 Grupa 12

Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok.
13

Grupa 13

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa).