telefon_994_alt
eBOK
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Przetargi – poprzednie lata

Postępowanie ofertowe pn.: „Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynków dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach"
2019-10-25
Numer sprawy TZZ/AR/ZP/033/2019


Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa przyłacza wodociągowego do budynku zlokalizowanego przy ul. ks. Barabasza 21 w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)"
2019-10-23
Numer sprawy TZZ/AR/ZP/032/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Szkolnej w Czechowicach – Dziedzicach (projekt - ponowne postępowanie)"
2019-08-19
Numer sprawy PO/AR/ZP/031/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach" 2019-08-13
Nr sprawy PO/AR/ZP/030/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Szkolnej w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)" 2019-08-05
Numer sprawy PO/AR/ZP/028/2019 S

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa armatury kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych"
2019-06-24
Numer sprawy PO/AR/ZP/024/2019

Postępowanie ofertowe pn.: "Dostawa armatury wodociągowej żeliwnej" 2019-06-07
Nr sprawy: PO/AR/ZP/022/2019

Postępowanie ofertowe pn.: "Dostawa uszczelek gumowych oraz asortymentu z żeliwa i stali"
2019-06-07
Nr sprawy: PO/AR/ZP/021/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa akcesoriów wodociągowych (kształtek) z tworzyw sztucznych"
2019-06-06
Nr sprawy: PO/AR/ZP/020/2019

Postępowanie ofertowe pn.: "Dostawa rur z tworzyw sztucznych" 2019-06-06
Nr sprawy: PO/AR/ZP/019/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „„Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynków dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach –Dziedzicach Sp. z o.o.” 2019-05-27
Nr sprawy: PO/AR/ZP/017/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku zlokalizowanego przy ul. Pasieki 61 w Czechowicach – Dziedzicach" (ponowne postępowanie)
2019-05-09
Nr sprawy: PO/AR/ZP/016/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku zlokalizowanego przy ul. Pasieki 61 w Czechowicach – Dziedzicach"
2019-04-23
Nr sprawy: PO/AR/ZP/014/2019

Kontrakt III Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ Część 2 (podzadanie 29, 30)”.
2019-03-06
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 18/POIS/JRP/2019


Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Czechowicach-Dziedzicach"
2019-02-25
Nr sprawy PO/AR/ZP/09/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Barlickiego w Czechowicach – Dziedzicach”
2019-02-19
Nr sprawy: PO/AR/ZP/008/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa systemów zabezpieczeń wodomierzy (plomb zatrzaskowych)”
2019-01-09
Nr sprawy: PO/AR/ZP/001/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa zaworów i kształtek do zestawów wodomierzowych”
2019-01-09
Nr sprawy: PO/AR/ZP/002/2019

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa armatury wodociągowej żeliwnej" 2018-12-20
Numer sprawy: PO/AR/ZP/039/2018

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa uszczelek gumowych oraz asortymentu z żeliwa i stali"
2018-12-20
Numer sprawy: PO/AR/ZP/037/2018

Postępowanie ofertowe pn: „Dostawa akcesoriów wodociągowych (kształtek) z tworzyw sztucznych”
2018-12-20
Numer sprawy: PO/AR/ZP/036/2018

Postępowanie ofertowe pn.: „Dostawa rur z tworzyw sztucznych” 2018-12-20
Numer sprawy: PO/AR/ZP/035/2018

Kontrakt IV: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE CZECHOWIC-DZIEDZIC - POŁUDNIE Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3
2018-12-18
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 17/POIS/JRP/2018


Kontrakt III Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ Część 2 (podzadanie 26, 29, 30
2018-10-04
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 16/POIS/JRP/2018

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3 (ponowne postępowanie - trzecie)
2018-08-02
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 15/POIS/JRP/2017

Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w ul. Górniczej i ul. Drzymały w Czechowicach – Dziedzicach
2018-07-23

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3 (ponowne postępowanie)
2018-05-08
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/POIS/JRP/2017

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3
2018-02-15
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/POIS/JRP/2017

Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego
2017-09-28
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017

Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Węglowej i ul. Górniczejna osiedlu mieszkaniowym Kolonia Górnicza w Czechowicach – Dziedzicach
2017-04-04


Dostawa armatury wodociągowej żeliwnej i stalowej
2017-03-13


Dostawa akcesoriów wodomierzowych, z podziałem na zadania
2017-01-27


Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach inżynieryjnych (awarie i planowane prace), w 2017 roku na terenie gminy Czechowice- Dziedzice 2016-12-05


Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w ulicy Rzecznej i Krupniczej oraz w ul. Braterskiej w Czechowicach - Dziedzicach 2016-08-09


Dostawa akcesoriów wodociągowych żeliwnych i stalowych
2016-03-07


Dostawa akcesoriów wodociągowych z tworzyw sztucznych z podziałem na zadania
2016-02-09

Dostawa akcesoriów wodomierzowych, z podziałem na zadania
2016-01-18

Przebudowa sieci wodociągowej fi 400 stal (ul. Pasieki - ul. Zamkowa) w Czechowicach-Dziedzicach wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego 2016-01-11

Zapytanie ofertowe dot. „Poboru oraz badania próbek wody pitnej" 2016-01-04

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego z funkcją odzysku wody, na podwoziu samochodowym 2015-06-09

Dostawa armatury wodociągowej z tworzyw sztucznych, z podziałem na zadania
2015-03-16

Dostawa armatury kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
2015-03-16

Dostawa wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych, z podziałem na zadania
2015-03-04

Dostawa armatury kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
2015-03-03

Dostawa armatury wodociągowej z tworzyw sztucznych, z podziałem na zadania
2015-03-03

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej, żeliwnej i stalowej, z podziałem na zadania
2015-03-03

Wymiana wodociągu azbestowego w ul. Nowej i Wieniawskiego w Czechowicach-Dziedzicach
2015-02-23

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach inżynieryjnych (awarie i planowane prace) na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
2014-12-30

Przetarg: Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach inżynieryjnych (awarie i planowane prace) na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych
2014-05-16

Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych
2014-04-04

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej, żeliwnej i stalowej 2014-03-19

Dostawa armatury wodociągowej z tworzyw sztucznych
2014-03-19

Dostawa armatury kanalizacyjnej
2014-03-19

Dostawa wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych
2014-02-20

Wielkość czcionki